Stiftelsen Blomsterhemmet i Ekenäs

För att underlätta de äldres levnadsförhållanden och självständiga boende

Stiftelsens målsättning

Enligt stadgarna för Stiftelsen Blomsterhemmet i Ekenäs är stiftelsens syfte och verksamhetsformer följande.

Stiftelsens syfte är att på olika sätt verka för att äldre invånares, i Raseborg, väl och på så sätt underlätta de äldres levnadsförhållanden och självständiga boende.

Stiftelsen fullföljer sitt syfte genom att

  • Arrangera möten, föredrag och kurser
  • Tillhandahålla rekreationsverksamhet
  • Äga och hyra bostäder
  • Medverka till att olika serviceformer utvecklas och att de är lätt tillgängliga
  • Samarbeta med andra föreningar och organisationer med verksamhet riktad till äldre

Stiftelsen verkar utan att eftersträva ekonomisk vinst

Söker ni en bostad att hyra?

Gör en ansökan här

Nuvarande bostäder

Idag äger Stiftelsen 14 bostäder som alla är uthyrda till äldre personer från Raseborg.
Av dessa finns 13 lägenheter i Fab Folkhälsan Seniora (grannfastighet till det nu aktuella projektet) och 1 lägenhet i Fab Brända tomten.

FOLKHÄLSAN SENIORA, Prästängsgatan 14

I servicehuset Folkhälsan Seniora finns små bostäder, anpassade för rörelsehämmade och äldre personer, samt ett hem för personer med ett visst trygghetsbehov, som drivs av Folkhälsan. I huset finns hiss, bastu och närheten till lunchrestaurangen Seniora uppskattas av många av husets invånare.

Personer som bor i lägenheterna sköter sig själva men kan köpa hemvårdstjänster av såväl Stadens hemservice som av Folkhälsan. Åtminstone en person i varje lägenhet skall ha ett trygghetsarmband.
Stiftelsen Blomsterhemmet har ett fungerande samarbete med Raseborgs stad, Församlingen, Folkhälsan och andra aktörer inom tredje sektorn som arbetar för de äldres väl.

Intervju med några av våra seniorer

Nytt bostadsprojekt för seniorer startar hösten 2016 i Ekenäs

Fab Ekenäs Sommarblomster

Inom Stiftelsen Blomsterhemmet i Ekenäs har framkommit idén om att uppföra bostäder för seniorer genom ett nytt koncept som tillgodoser seniorernas önskemål om trivsel, service, säkerhet och närhet till samhällsfunktionerna. Den konceptplan som uppgjorts är ett resultat av interna seminarier och av idéer som presenterats i olika medier samt de erfarenheter som framkommit vid stiftelsens studiebesök på äldreboende i Finland.
De bostäder Stiftelsen uppför är inga servicebostäder utan bostäder anpassade för äldre personer som önskar en egen lägenhet med självständigt boende men med den trygghet en välplanerad bostad, som kan kombineras med olika stödande funktioner, erbjuder. Beläget i närhet till butiker, restaurang och kommunikationer.

 

Målsättning

Trivsel, service och säkerhet är de tre grundpelare konceptet grundar sig på. Dessa bör kunna erbjudas på konkurrenskraftiga villkor. Då Stiftelsen är en aktör inom den s.k. tredje sektorn är Stiftelsens målsättning inte att maximera vinsten utan att kunna erbjuda seniorerna ett förmånligt och bekvämt boende. Därtill strävar Stiftelsen till att fördomsfritt utveckla nya boende- och finansieringsmodeller.