Ansökan om hyresbostad

13 bostäder på Prästängsgatan 14
vån. 3 o 4 hyresbostäder

13 bostäder på BAB Sommar
vån.1, 2, 3 och 5 hyres- och samägda bostäder

Kontaktuppgifter:

Berit Metsämäki
040-7078397
10600 Ekenäs

Peter Werthmann
0400-470555

Kaj Bergman
050-3494421

Sänd ansökan till:

Berit Metsämäki
Ystadsgatan 12 B 5
10600 Ekenäs

Bostadsansökan

Fyll i formuläret nedanför eller skriv ut blanketten här och skicka sedan per post

Sökande (obligatorisk)

Pers. sign. (obligatorisk)

Nuvarande adress (obligatorisk)

E-post adress

Telefon

Anhörig (obligatorisk)

Pers. sign. (obligatorisk)

Bostad som söks (obligatorisk)
Prästängsgatan 14: EnrumslägenhetTvårumslägenhet
BAB Sommarblomster: TvårumslägenhetTrerumslägenhet

Tilläggsinformation