Fab Ekenäs Sommarblomster

Presentation av projektet

Det kommande bostadshuset är beläget vid Järnvägsgatan i Ekenäs, granne med Seniora och K-Market. Avsikten är att uppföra 24 lägenheter mellan 39 och 94 m2 stora i ett 5 vånings höghus med en rymlig hiss. Samtliga lägenheter har egen inglasad balkong. I fastigheten kommer att finnas både hyres-, samägda-, och ägobostäder. Bostäderna är anpassade för äldreboende.

Byggstarten är planerad till hösten 2016 och huset förväntas stå inflyttningsklart före jul 2017. Som byggnadsentreprenör kommer Västa Nylands Byggtjänst att fungera och projektet är ett s.k. RS projekt med Andelsbanken Raseborg som huvudfinansiär.

Bostadshusets läge betyder närhet till olika serviceformer. På gångavstånd hittar man lunchcafè, matvaruaffärer samt tåg- och busstation. I grannhuset finns en elegant bastuavdelning där man kan boka tider och det är inte långt till Ekenäs absoluta centrum med banker och post. Det faktum att i Ekenäs finns ett fungerande sjukhus och en hälsovårdsstation inger också trygghet och så har man naturligtvis tillgång till Raseborgs hemvårdsservice. Härtill finns på området Folkhälsans service enhet som erbjuder olika tjänster.

I bostadshuset finns en liten bostad, som administreras av stiftelsen, ett möblerat gästrum, som vid behov mot ersättning kan hyras av gäster som besöker sina i huset bosatta släktingar. Bilplatser kan reserveras på tomten avgiftsfritt men avgift för el tillkommer. Naturligtvis har alla lägenheter bredband och huset är kopplat till ortens fibernät.

Samägda lägenheter

Förutom hyresbostäder har Stiftelsen för avsikt att också erbjuda seniorerna en möjlighet till samägande av lägenheterna, så att Stiftelsen tillsammans med hyresgästen äger lägenheten i den proportion man kommer överens om, exempelvis på 50/50 eller 40/60 basis.

Detta betyder att hyresgästen med begränsad ekonomisk insats kan erhålla en modern och äldreanpassad lägenhet i centrala Ekenäs till skälig hyra. Stiftelsen erbjuder denna möjlighet till äldre personer från Raseborg som eventuellt önskar sälja sitt egnahemshus eller sin lägenhet i våningshus utan hiss och där erhållen köpeskilling inte räcker till för en ny lägenhet. Bostads-, balkong- och rörsaneringar i äldre våningshus kan också bli en svår nöt att knäcka för en pensionär med begränsade inkomster. Saneringskostnader på upp till 1000 euro per m2 är inte ovanliga i dag. Genom att ingå ett samägaravtal kan det t.o.m. vara möjligt för säljaren att spara en del av köpeskillingen för andra behov såsom resor och eventuellt en ny bil. Alltså en liten guldkant på tillvaron.

Mera information

Om Du önskar närmare information angående projektet, planlösningarna, materialval samt hyres- och prisnivån ber vi att Du i första hand kontaktar Berit Metsämäki (040-7078397), Peter Werthmann (0400-470555) eller Kaj Bergman (050-3494421).

Ta en titt på ritningarna
för det nya projektet