Historik

Fram till 1955 fanns två små privata hem för äldre personer i Ekenäs. Det var det sk. Gubhemmet och De äldres Hem, som drev av föreningen Blomsterfonden. Båda hemmen var små och oändamålsenliga. I slutet av 1954 föreslog stadsstyrelsen att de båda hemmen skulle sammanslås, fastigheterna säljas, en stiftelse, Stiftelsen Blomsterhemmet i Ekenäs, skulle bildas och ett nytt hem för kvinnor och män skulle byggas. Stadens välvilja fortsatte genom att staden donerade tomten nedanför vattentornet och Blomsterhemmet i Ekenäs kunde byggas. I hemmet, som stod färdigt 1956, fanns plats för 14 personer. Alla hade egna rum och dessutom fanns gemensam matsal och vardagsrum. Man kan notera att projektet kunde förverkligas genom många andra privata donationer, ideellt tänkande personer, som ville ge de äldre ett värdigt boende på äldre dar.

Blomsterhemmet drevs nästan som ett modernt servicehus i dag. De äldre betalade för sitt rum och för maten, men skötte sig i övrigt själv. Man kunde möblera med egna möbler vilket i stor utsträckning bidrog till trivseln. Däremot kunde man inte bo kvar i hemmet om man insjuknade, eftersom ingen sjukvård ingick.

Under de första åren kunde verksamheten erhålla statsbidrag och ekonomin hölls på grund av det någorlunda stabil. Efter att statsbidragen dragits in kunde verksamheten knaggilgt fortsätta med hjälp av Penningautomatföreningen och privata donationer. Men i början av 1990-talet var Blomsterhemmet väldigt skuldsatt, huset i stort behov av reparation och det fanns ingen möjlighet att fortsätta verksamheten i samma bana som tidigare.

Efter en lång och besvärlig planering kunde Blomsterhemmet saneras och tillbyggas 1996. Det nya hemmet omfattade ett servicehus med 25 bostäder och en demensavdelning för 6 – 7 personer.
Personalstyrkan växte, eftersom demensavdelningen krävde att det fanns personal dygnet om.
Med tiden kände Stiftelsens styrelse, som arbetade rent ideellt och på förtroendemannabasis, att ansvaret blev för tungt och verksamheten såldes till Folkhälsan 2004.

Samarbetet med Folkhälsan har fortsatt genom att Stiftelsen Blomsterhemmet köpte 13 lägenheter i
servicehuset Folkhälsan Seniora på Prästängsgatan, som blev färdigt och inflyttningsklart 2007.

Stiftelsens samarbete med staden har alltid varit bra. Otaliga är de ledande tjänstemän och förtroendemän som engagerat sig i Stiftelsens verksamhet. Det är inte möjligt att nämna alla vid namn men stadsdirektörerna Rudolf Eriksson och Nils Forsell, som ledde verksamheten i nästan 40 år förtjänar sin plats i en kort historik. Likaså är Gösta Blumenthals insatser som skattmästare under tiotals år beundransvärda. Mirjam Carpelan, Camillo Catani och Harald Blomqvist offrade också otaliga timmar till förmån för Blomsterhemmet och Stiftelsen.