Styrelsens sammansättning 2016

Peter Werthmann

Ordförande

Tel 040 047 0555
E-post peter.werhmann@brev.fi

Kaj Bergman

Tel 050 349 4421
E-post kaj.bergman@brev.fi

Karl-Johan Söderlund

Tel 050 546 4833
E-post kajoso@2me.fi

Berit Metsämäki

Sekreterare

Tel 040 707 8397
E-post lauri.metsamaki@pp.inet.fi

Lars Björklöf

Tel 040 513 6464
E-post lars.bjorklof@osuuspankki.fi

Kerstin Westerlund

Viceordförande

Tel 050 369 7835
E-post kerstin.westerlund@folkhalsan.fi

Anders Lindström

Tel 040 052 7488
E-post anders.lindstrom@evl.fi

Observera att Styrelsen arbetar helt på frivillig bas och utan ekonomisk ersättning.

Donationer och understöd

Stiftelsen tar gärna emot donationer och understöd som oavkortade används för anskaffning av bostäder för äldre personer i Raseborg i enlighet med presentationen på denna hemsida. Om Du är intresserad av att stödja Stiftelsen så kontakta styrelsens ordförande eller styrelsemedlem.